top of page
Algemeen
299655501_760837765187479_4332997032726441819_n.jpg

Open plaatsen

Hieronder kan je het overzicht van de open plaatsen terugvinden binnen vzw De Bolster.
 

Klik gerust door om meer informatie
te ontvangen betreffende de
specifieke open plaats.

“De begeleiding van de cliënt is warm en professioneel” – 98 %
- Tevredenheidsbevraging wettelijk vertegenwoordigers 2022

Zelfstandig wonen

Verschillende locaties

Vzw De Bolster biedt wekelijks enkele uren individuele begeleiding en we ondersteunen jou op de terreinen die nodig zijn. We bekijken samen waar je ondersteuning bij nodig hebt.

Begeleiding zelfstandig wonen helpt jou in het uitbouwen van je leven en zoeken wat voor jou kwaliteit van leven is.

290692390_1155289588653013_5334152682429391088_n.jpg

Dagatelier De Kleppe

Brakel

Een zinvolle dagbesteding voor (jong)volwassenen met een mentale beperking en/of (vermoeden van) ASS waarbij mens, dier en natuur centraal staan. Op maat en op tempo van elk individu. Met oog voor ieder zijn talenten en krachten, maar ook voor ieder zijn behoeften en noden. Het dagatelier streeft naar het verhogen van de zelfredzaamheid en eigenwaarde van de gasten door middel van een actieve rol op te nemen in het team en de werking.

290692390_1155289588653013_5334152682429391088_n.jpg

Studiowonen

Kluisbergen

Op het domein van De Bolster Kluisbergen staan drie studio’s ter beschikking waar personen met een beperking (verstandelijk, autismespectrumstoornis, …) op een zelfstandige manier kunnen wonen.

290692390_1155289588653013_5334152682429391088_n.jpg

Begeleid werken

Regio Zuid-Oost-Vlaanderen

We hebben ruimte om enkele cliënten op te starten in begeleid werken binnen de regio van Zuid-Oost-Vlaanderen.
Begeleid Werken biedt ondersteuning aan personen die geen betaalde job kunnen uitvoeren omwille van persoons- of maatschappijgebonden beperking. Begeleid Werken biedt deze mensen de kans om toch te gaan werken in het reguliere circuit, op onbezoldigde basis.

290692390_1155289588653013_5334152682429391088_n.jpg

Dagondersteuning

NAH Ronse

Binnen het dagcentrum kunnen mensen met NAH elke weekdag terecht van 8u30 tot 16u30. Voor de cliënten die woonachtig zijn in de regio Ronse kan vervoer worden georganiseerd. Afhankelijk van de noden en de mogelijkheden van de cliënt kan de begeleiding zowel deeltijds als voltijds worden georganiseerd.

290692390_1155289588653013_5334152682429391088_n.jpg

Dagondersteuning RTH en PVB

Verschillende locaties

De activiteitenwaaier van vzw De Bolster is zeer ruim, evolueert voortdurend mee met de nieuwe vragen van cliënten en richt zich naar alle leeftijden. Het aanbod dagbestedingsactiviteiten is verschillend per locatie.

290692390_1155289588653013_5334152682429391088_n.jpg
bottom of page