top of page

Open plaats:
Dagondersteuning RTH en PVB
(verschillende locaties)

Dagondersteuning wordt aangeboden als “enkel ondersteuning overdag” of als “deel van een 24-uurs verblijf”.
In dialoog met de cliënt stellen we een persoonlijk programma samen. Dit programma vertrekt vanuit de mogelijkhedenvan de cliënt.

Dit programma is gericht op één of meerdere dagbestedingsaspecten:

  • arbeid, zinvolle bezigheid, vorming, sport & beweging, ontspanning;

  • het welzijn van de cliënt;

  • deelname van de cliënt aan de samenleving (inclusie).

 

Dagondersteuning kan voltijds of deeltijds zijn alsook permanent of tijdelijk. Dagbestedingsactiviteiten worden op diverse manieren georganiseerd:

  • in ateliers op het domein met permanente ondersteuning van medewerkers;

  • op een externe werkplek met permanente ondersteuning van medewerkers;

  • met begeleiding voor een werkgever (Begeleid Werken).

 

De activiteitenwaaier van vzw De Bolster is zeer ruim, evolueert voortdurend mee met de nieuwe vragen van cliënten en richt zich naar alle leeftijden. Het aanbod dagbestedingsactiviteiten is verschillend per locatie.


Je kan zowel naar het dagcentrum komen binnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) als binnen een
PersoonsVolgend Budget (PVF).

 

Graag schriftelijke beeldvorming toevoegen wanneer kandidaten zich aanmelden aub.


Voor meer info, gelieve contact op te nemen met Leen Dedeurwaerder: leen.dedeurwaerder@vzwdebolster.be of 055/33.96.96

bottom of page