top of page
293459269_741063240498265_2701847891327104932_n.jpg

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Je beschikt (nog) niet over een persoonsvolgend budget en je heb slechts af en toe ondersteuning nodig.

 

Dan kun je op ons beroep doen voor een beperkt gebruik van verblijf, dagopvang of individuele begeleiding
(of een combinatie van deze) via 

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).

Algemeen

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen.

 

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp bestaat in drie vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf.

Je kan kiezen voor één van deze vormen of voor een combinatie.

Voor wie?

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is er voor mensen die nood hebben aan beperkte ondersteuning.


Er zijn wel enkele voorwaarden:
 

  • Je hoeft nog geen erkenning van het VAPH te hebben, maar er moet wel minstens een vermoeden van een handicap zijn.

  • Je krijgt nog geen ondersteuning van een VAPH-dienst of VAPH-voorziening.

  • Je bent jonger dan 65 jaar (of beschikt reeds over een erkenning van het VAPH).

  • Je verblijft in België.

  • Je hebt nog geen Persoonlijk AssistentieBudget (PAB) of PersoonsGebonden Budget (PGB).

Voor wie?
Begeleiding

Dit is ondersteuning van 1 tot 2 uur, waarbij de hulpverlener zich naar de persoon met een beperking verplaatst of omgekeerd.

Kostprijs persoonlijke bijdrage: 5,13 euro.
Dit bedrag is gekoppeld aan de index en wordt jaarlijks aangepast.

Begeleiding
Dagopvang

Dit is de ondersteuning overdag voor een aangepaste opvang of een aangepaste activiteiten.

Kostprijs persoonlijke bijdrage: 9,75 euro.

Dit bedrag is gekoppeld aan de index en wordt jaarlijks aangepast.

Dagopvang
Verblijf

Dit is het verblijf met overnachting, met inbegrip van de opvang en ondersteuning gedurende de ochtend en de avonduren.

Kostprijs persoonlijke bijdrage: 24,52 euro.
Dit bedrag is gekoppeld aan de index en wordt jaarlijks aangepast.

Verblijf
bottom of page