top of page
187214699_4056513144428828_4622480887103686387_n_edited.jpg
Een duwtje in
de rug

Vzw De Bolster is steeds op zoek

naar nieuwe sponsors om voor het realiseren van uiteenlopende projecten.

Alle projecten die via sponsoring gerealiseerd kunnen worden, zijn cliëntgericht.

De werking van onze voorziening concreet steunen kan op verschillende manieren.
Ofwel via het sponsoren van een bepaald project of door het overmaken van een gift.

Ook het legaat (met in het bijzonder het duo-legaat) vormt een goede mogelijkheid om een deel van uw erfenis (via testament) over te laten aan onze organisatie.

Financiële giften kunnen worden gestort op het rekeningnummer van de vestiging.

Zwalm: BE83 2900 1433 6015
Kluisbergen: BE09 4447 5918 7157

Giften

De fiscale aftrekbaarheid van giften is een stimulans tot weldadigheid. De bedoeling is burgers aan te moedigen vrijwillig hun financiële deelneming op te voeren aan instellingen en activiteiten waaraan de overheid werkelijk voorrang wil verlenen. De aftrekbare giften zijn de giften in geld. Giften in natura zijn niet aftrekbaar.
 

Voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten van het jaar 2021) dient een minimum bedrag van €40,00 gestort te worden om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering van 45% van het werkelijk gestorte bedrag. Vzw De Bolster stuurt fiscale attesten aan haar schenkers en daarnaast een exemplaar van deze attesten aan de fiscale administratie. Het afgeven van deze attesten aan de schenkers heeft onder andere tot doel deze in staat te stellen hun fiscale aangifte correct in te vullen. Daar de administratie enkel het exemplaar dat ze van ons ontvangt als een bewijsstuk beschouwt, is de schenker niet verplicht het exemplaar dat hem werd uitgereikt te bewaren. Niettemin, is het beter om het document een tijdje te bewaren uit voorzorg, om bijvoorbeeld na te gaan of de administratie met zijn giften rekening heeft gehouden voor het berekenen van zijn belasting.

Via allerhande kleine en grote sponsorprojecten/giften (aankoop materiaal, bekostigen samenwerking met andere diensten zoals de contactclowns,… ) kunnen we gelukkig dat extraatje meer bieden aan onze cliënten. We kiezen er resoluut voor om ontvangen sponsorbedragen/giften steeds te besteden aan projecten die een rechtstreekse meerwaarde bieden aan onze cliënten.

Gerealiseerde projecten
image00005.jpg

Auto via
Garage Vanderhaeghen

Garage Vanderhaeghen (Stationsstraat 27 te Zwalm) is een Renault-garage gesitueerd in Zwalm en garagist Nico Vanderhaeghen heeft een groot hart voor personen met een beperking. In 2018 schonk hij reeds een Renault Clio aan de cliënten en medewerkers van huis Zingem. 

 

De eerder geschonken wagen heeft z’n beste tijd gehad en deze was ook reeds meer dan 20 jaar oud. Aan de liefdadigheid komt maar geen einde, want garage Vanderhaeghen gaf zelf aan uit te kijken naar een nieuwe wagen. Die is nu gevonden (een Ford deze keer) en hij schenkt deze opnieuw een wagen aan huis Zingem!
 

Nico Vanderhaeghen is langs geweest bij het buitenhuis Zingem om de auto te overhandigen. De cliënten en medewerkers van huis Zingem waren alvast zeer enthousiast. Wij danken garage Vanderhaeghen opnieuw van harte met deze mooie schenking!

IMG-20231019-WA0003_edited.jpg

Qwiek Muziekpaal via
Cera en Lions Club Ghent Seaport

Cera sponsort 3000 euro voor de aankoop van de
'Qwiek Melody' muziekpaal. Vanuit Lions Ghent Seaport mochten we 2000 euro ontvangen voor dit project.

 

De ‘Qwiek Melody’ is speciaal ontwikkeld om cliënten op speelse wijze te stimuleren meer te bewegen. Zodra de Qwiek melody beweging waarneemt, speelt deze muziek af. Zo transformeren we de tuin van de voorziening direct tot een beweegtuin. Zijn er cliënten die liever wat ontspannen? Ook goed! Door te kiezen voor een afspeellijst met relaxerende muziek wordt de beweegtuin een snoezeltuin. Twee vliegen in één klap, dus!

Hartelijk dank voor deze steun!

Schommel.jpg

Aangepaste schommel

via Dynamo Den Druppel

Wielerclub Dynamo Den Druppel organiseerde van november 2021 tot februari 2022 een wijnverkoop ten voordele van vzw De Bolster.

 

Ze schonken de opbrengst van 3497,95 euro aan onze vestiging in Zwalm. Dit mooie bedrag zal besteed worden voor de aankoop van een aangepaste schommel voor onze cliënten.

 

Hartelijk dank voor de geslaagde actie en het heel mooie bedrag!

Muziekbal_edited.jpg

Muziekbal 

via Innerwheel Wetteren

Innerwheel Wetteren sponsort 2000 euro voor de aankoop van een Muziekbal.

 

De Muziekbal is geïnspireerd op de werking van ‘het muziekdoosje’. Deze grote bal wordt in de tuin verankerd en speelt muziek af. Muziek is een essentieel onderdeel in de beleving van personen met een beperking. De bal is een leuke activiteit die aanzet tot bewegen, zingen en dansen. 

Hartelijk dank voor deze steun!

bottom of page