top of page

Dagondersteuning Everbeek

Het dagatelier De Kleppe biedt zinvolle dagbesteding voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en/of (vermoeden van) ASS. Mens, dier en natuur staan centraal.
Het dagatelier is gelegen op het domein van een voormalig klooster in Everbeek (Brakel). Op deze locatie bevindt zich ook ons toegankelijk vakantiecentrum.

De parel is de grote belevingstuin waar cliënten kunnen genieten, proeven, voelen ... en kennis kunnen maken met de boerderijdieren.

Er wordt gewerkt op maat en op tempo van elk individu.
Met oog voor eigen talenten en krachten, alsook voor ieder zijn behoeften en noden. Het dagatelier streeft naar het verhogen van de zelfredzaamheid en eigenwaarde van de cliënten door middel van een actieve rol op te nemen.

Dagatelier De Kleppe.png

We bieden ook ambulante ondersteuning voor personen die omwille van bepaalde fysieke, mentale, psychische, … kwetsbaarheden of ASS niet meer aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt en dus nood hebben aan taken ‘op maat’ met de nodige opvolging en ondersteuning. Zij gaan op een zelfstandige manier alleen of samen met anderen actief aan de slag op De Kleppe. Er is een nauwe opvolging van de taken en het functioneren en er is steeds begeleiding aanwezig.
De tijdsinvulling is in samenspraak en hoeft dus ook niet per dag ingevuld te worden.


Wat mag je verwachten in het Kleppe dagatelier?

De activiteiten staan vooral in het thema van dier, natuur en tuinbeleving.
Daarnaast komt ook creativiteit en het uitbouwen van een ontmoetingsplaats aan bod.


Kleppe Ateljee

  • Dieren: dierenverzorging, onderhoud verblijven dieren, activiteiten met dieren

  • Tuin: onderhoud (moes)tuin, verwerken producten                        

  • Varia: koken/bakken, bouwen/creëren

 

Foyee Ateljee

  • Creëren van een ontmoetingsplaats

  • Verbinding en sociale verankering staan centraal

 

Kunst Ateljee

  • Expressie in de vorm van beeld, muziek, woord, beweging, drama …


We zijn trots op onze inclusieve werking. De interactie tussen onze medewerkers, vakantiegasten, vrijwilligers, mensen in sociale tewerkstelling… is een echte meerwaarde. Iedereen is gelijkwaardig, iedereen is welkom en leert van elkaar.


Praktisch

In het dagatelier kom je terecht in een jonge, dynamische groep cliënten.

Het dagatelier is open op weekdagen van 9u tot 16u. Er is de mogelijkheid om toe te komen vanaf 8 uur en te blijven tot
17 uur. De persoon houdt zich dan zelfstandig bezig. Per dag nemen maximaal 8 cliënten deel, ondersteund door een begeleider.

 

Op de middag wordt een broodmaaltijd en soep aangeboden.

 

We bieden geen vervoer aan, maar we gaan graag samen met jou op zoek naar alternatieven.

De ondersteuning wordt bekostigd via het PersoonsVolgend Budget (PVB) of via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). Daarnaast betaal je ook een vergoeding per dag.


Interesse?

Zorgvraag.team@vzwdebolster.be

bottom of page