top of page

4 april 2023

Verkiezingen gebruikersraad

De gebruikersraad is een wettelijk verplicht collectief overlegorgaan, waarin vertegenwoordigers van de gebruikers in overleg kunnen gaan met de directie rond bepaalde onderwerpen (zoals collectieve rechten en plichten, woon- en leefkosten, …). Voelt u zich aangesproken als wettelijke vertegenwoordiger om lid te worden van de gebruikersraad De Bolster Kluisbergen, stel dan gerust uw kandidatuur.
Image-empty-state_edited.png
bottom of page