top of page

Vestiging Zottegem

Woonondersteuning

Beschermd wonen is een type van woonondersteuning die personen met een beperking de mogelijkheid biedt om zelfstandiger te leven. De cliënten wonen in een huis geïntegreerd in de maatschappij.

De ondersteuning is ambulant, gebeurt m.a.w. aan huis en is op maat van de cliënt.
Kenmerkend voor beschermd wonen is dat er geen permanente ondersteuning noodzakelijk is
(maar begeleiding is wel steeds bereikbaar). De uren van begeleiding worden flexibel ingevuld naargelang de noden.

De begeleider komt meerdere keren per week aan huis.
Op die momenten is er overleg/ondersteuning omtrent alles wat de cliënt aanbelangt.

De daginvulling kan verschillende vormen aannemen en is afhankelijk van de vraag van de cliënt.
Samen met de cliënt wordt gekeken hoe iedere individuele vraag van daginvulling of dagbesteding kan
beantwoord worden. Er is hiervoor samenwerking mogelijk met het arbeidscentrum en de dienst begeleid werk
vanuit de voorziening. Er wordt ook veel aandacht besteed aan het zoeken om deel te nemen aan het
verenigingsleven vanuit de gemeente waar ze leven.

In Zottegem wonen 3 cliënten samen in een huurwoning.

bottom of page