top of page

Zwalm

 

Woonondersteuning

Binnen de vestiging te Zwalm wonen ongeveer 100 cliënten, verdeeld over 11 huizen. Elk huis heeft zijn eigen accent binnen begeleiding: aangepast leefklimaat, aanbod dagondersteuning en begeleidingsstijl. Sommige huizen richten zich voornamelijk naar cliënten met een psychische kwetsbaarheid, of cliënten met autismespectrumstoornis of bieden een leefklimaat op maat van gezonde en actieve senioren. Per huis wonen doorgaans 9 à 11 cliënten samen.
 

Dagondersteuning

Sport & Beweging

Cliënten worden met bowling, bocce, zwemmen, wandelen, fietsen en dansen uitgedaagd om op een speelse manier voldoende te bewegen. Cliënten die competitief zijn ingesteld, kunnen deelnemen aan sportactiviteiten zoals atletiek, netbal, zwemmen,…

Met een 20-tal atleten wordt er jaarlijks deelgenomen aan de Special Olympics. Het Team Sport & Beweging beschikt over een goed uitgeruste sportzaal op het domein maar er wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van de sportaccommodatie in de buurt.
Een kinesist maakt deel uit van het team en integreert de (preventieve) gezondheidsaspecten van sport- en beweging in het aanbod.

Muziek

Een professionele muzikant gaat samen met de cliënten muzikaal aan de slag. Van luisteren naar muziek tot samen zingen en musiceren. De muzikale talenten luisteren de feesten van vzw De Bolster op. De cliënten kunnen terecht in een goed uitgerust muzieklokaal.

Snoezelruimte & Spel-O-Theek

In de Snoezelruimte kunnen cliënten wegdromen op het waterbed, tot rust komen met ontspannende muziek, genieten van vloeistofprojecties en bubbelunits, de trillingen voelen van de klankschalen. In de Spel-o-theek kunnen cliënten met een ruim aanbod puzzels, gezelschapsspelen, computertoepassingen, boeken, cd's, ….. spelenderwijs iets leren of zich gewoon amuseren.
Het materiaal kan ook ontleend worden en meegenomen naar de woongroep. De logopedist-begeleiders volgen de ontwikkelingen van computertoepassingen op de voet en integreren deze innovaties in het aanbod van de spel-o-theek.

Doelgroepspecifieke dagbesteding in Zwalm

Voor de Cliënten van “Het Hoofdgebouw” (cliënten met een complexe ondersteuningsvraag omwille van autisme en senioren)

Team 1

Richt zich met een aanbod op maat naar de cliënten van deze cluster. Pijlers in hun activiteitenaanbod zijn:

o   Ambacht en Creativiteit: textiel, bloemschikken, knutselen

o   Natuur: natuuratelier, keukenactiviteiten

o   Lichaam: dansen, wellness

o   Geest: computer, boek en spel, reminiscentie

Voor cliënten die enkel voor dagondersteuning beroep doen op onze dienstverlening is een basisgroepwerking uitgebouwd waar de cliënten worden onthaald, hun maaltijd gebruiken en van waaruit zij samen met de cliënten van het Hoofdgebouw deelnemen aan de activiteiten. In functie van een kwaliteitsvolle dienstverlening werkt Team 1 nauw samen met de woonteams van het Hoofdgebouw.

Voor de Cliënten van “De Gaverkant” (cliënten met een complexe ondersteuningsvraag omwille van psychische kwetsbaarheid)

Team 2

Richt zich met een aanbod op maat naar de cliënten van deze cluster. Pijlers in hun activiteitenaanbod zijn:

o   Ambacht en creativiteit: klei, hout, drukkerij, crea en spel

o   Natuur: natuuratelier, bezoek aan het vogelasiel, tuin en serre, koken, wandelen

o   Lichaam:  fitness, zwemmen,…

o   Geest: Boek & Spel, pc, muziek

Team 2 werkt nauw samen met de woonteams van de Gaverkant. Met individuele en huisgebonden activiteiten wordt er flexibel ingespeeld op de wisselende noden van de cliënten. Permanente afstemming van de woon- en dagbestedingsondersteuning is een basisconditie voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Voor de Cliënten van “De Boskant” (cliënten met een grote ondersteuningsvraag op vlak activiteiten van het dagelijkse leven)

Team 3

Richt zich met een aanbod op maat naar de cliënten van deze cluster. Pijlers in hun activiteitenaanbod zijn:

o   Wellness: snoezelen - snoezelbaden – snoezelzwemmen

o   Beweging: dansen, wandelen, fietsen

o   Ontspanning: keuken, spelatelier, muziek, bingo, tuinieren

 

De woonhuizen van de Boskant

Cliënten die enkel voor dagondersteuning beroep doen op onze dienstverlening worden door de medewerkers van Team 3 en de woonbegeleiders onthaald in de woonhuizen van de Boskant. Deze cliënten krijgen hier ook hun maaltijden aangeboden.

Van hieruit nemen zij samen met de cliënten van de Boskant deel aan de activiteiten. Door de vaak snel evoluerende lichamelijke conditie van de cliënten is een nauwe samenwerking tussen de woonteams en Team 3 noodzakelijk.
De dagbestedingsprogramma’s worden flexibel aangepast.

Keer hier terug naar 'Onze locaties'

ESS.jpg
© Copyright vzw De Bolster
Collectieve rechten en plichten.jpg
Infonamiddag vzw De Bolster 2022.jpg
Rommelmarkt Kluisbergen.jpg
Fuif De Bolster.jpg

24/03/2023

Verkiezingen gebuikersraad

Voelt u zich aangesproken als wettelijke vertegenwoordiger om lid te worden van de gebruikersraad De Bolster Kluisbergen, stel dan gerust uw kandidatuur. 

Indien u zich als wettelijke vertegenwoordiger zelf géén kandidaat wil stellen, kan u de kandidaatstelling ook doorgeven aan een naaste verwant, zoals (schoon)broer of (schoon)zus van de cliënt.

20/03/2023

Voet en Velo Zwalm

Op zondag 18 juni gaat de fiets en wandelhappening "Voet en Velo" door in Zwalm! Dit is een samenwerking tussen Vriendenkring vzw De Bolster, Landelijke Gilden Zwalm en Ferm Beerlegem

Verken molengemeente Zwalm per fiets of te voet! Vertrek en aankomst in cafetaria BOLSTRO van De Bolster (achter de kerk van Beerlegem)

10/03/2023

Medewerkers 
De Bolster worden innovatieversnellers

Vzw De Bolster ging aan de slag. Laat je inspireren en hoor hoe het team van vzw De Bolster innovaties ontwikkelen die een maatschappelijke impact creëren 🤩

Bolstertreffen.jpg
BOLSTRO-Definitief-versie 1-vector-3.png
VOET EN VELO AFFICHE A5.jpg
bottom of page