top of page

Vzw De Bolster neemt De Kleppe over

Vakantiecentrum De Kleppe in Everbeek (Brakel) maakt vanaf 2023 deel uit van zorgaanbieder vzw De Bolster. Hiermee breidt
De Bolster zijn dienstverlening voor personen met een beperking in Zuid-Oost-Vlaanderen verder uit. De werking van De Kleppe als vakantiecentrum voor kwetsbare doelgroepen blijft behouden en wordt aangevuld met een aanbod voor dagondersteuning.

Op 30 juni 2022 ondertekenden vzw De Overmolen en vzw De Bolster een intentieverklaring waardoor De Kleppe, één van de projecten van vzw De Overmolen, vanaf 2023 overgenomen wordt door vzw De Bolster.

De Kleppe is een vakantiecentrum in Everbeek (Brakel) voor kwetsbare groepen en gezinnen met mensen met een mentale, fysieke of financiële beperking en mensen met autismespectrumstoornis. Het centrum beschikt over een gespecialiseerde zorgboerderij en een fantastisch domein met grote belevingstuin.

De werking van De Kleppe is echt een parel. Ze bieden hun activiteiten aan met een zeer gemotiveerd team, personen in sociale tewerkstelling en vele geëngageerde vrijwilligers”, aldus Johnny De Mot, voorzitter van vzw De Overmolen.

De Overmolen heeft De Kleppe in 1995 opgestart als armoedeproject. Door de jaren heen is de focus verbreed naar zorg. De Kleppe is nu een totaalproject dat beantwoordt aan reële noden en nog mooie groeimogelijkheden heeft. Als innovator voelden we dat de toekomst van De Kleppe beter door een geschikte partner uit de zorgsector verzekerd kon worden. We zijn verheugd dat we uitkwamen bij vzw De Bolster.“

 

Vzw De Bolster is een zorgaanbieder die in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen woonondersteuning, dagondersteuning en individuele begeleiding aanbiedt.

De Kleppe.jpg

In de mooie belevingstuin van De Kleppe zullen personen met een beperking voortaan ook voor dagbesteding terecht kunnen.

Geert Bonte, algemeen directeur van vzw De Bolster, licht toe: “Vzw De Bolster zet zich in voor de levenskwaliteit van personen met een beperking en hun netwerk. We ondersteunen nu zo’n 380 personen vanuit meerdere locaties in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Met De Kleppe als nieuwe locatie in Brakel is onze cirkel rond en kunnen we nabij zijn in de volledige regio.”

‘We zijn echt blij dat we dit aanbod kunnen toevoegen aan onze werking en kijken met veel enthousiasme uit naar de nieuwe samenwerking.’ - Robin

De werking van De Kleppe zal integraal verdergezet worden. “Dat is inderdaad bij de overname uitdrukkelijk afgesproken”, vertelt Robin Ronsyn, coördinator van De Kleppe. “We blijven ons met onze vele vrijwilligers en mensen in sociale tewerkstelling inzetten om onze gasten aan een betaalbaar tarief een deugddoende vakantie met de nodige zorg aan te bieden”.
 

De nieuwe samenwerking met vzw De Bolster geeft De Kleppe ook de mogelijkheid om een extra zorgaanbod voor dagondersteuning uit te bouwen. “Daar is in onze streek zeker nood aan. We krijgen vandaag vaak de vraag maar hebben nog niet de middelen om hier een antwoord te geven. Vanaf 2023 zullen we kunnen opstarten met een atelier waar personen met een beperking elke dag terecht kunnen. Onze belevingstuin en de werking met boerderijdieren bieden fantastische mogelijkheden.
We zijn echt blij dat we dit aanbod kunnen toevoegen aan onze werking en kijken met veel enthousiasme uit naar de nieuwe samenwerking met vzw De Bolster
”, aldus nog Robin Ronsyn.

 

Meer informatie over De Kleppe kan je terugvinden op De Kleppe

In de komende maanden gaan De Kleppe en vzw De Bolster hard aan de slag om de samenwerking voor te bereiden.
Vanaf 1 januari 2023 is de overdracht officieel.

De Kleppe foto 2.jpg

Vrijwilligers van de Kleppe met de vertegenwoordigers van De Overmolen vzw en vzw De Bolster in de mooie belevingstuin van De Kleppe.

ESS.jpg
© Copyright vzw De Bolster
Collectieve rechten en plichten.jpg
Infonamiddag vzw De Bolster 2022.jpg
Rommelmarkt Kluisbergen.jpg
Fuif De Bolster.jpg

24/03/2023

Verkiezingen gebuikersraad

Voelt u zich aangesproken als wettelijke vertegenwoordiger om lid te worden van de gebruikersraad De Bolster Kluisbergen, stel dan gerust uw kandidatuur. 

Indien u zich als wettelijke vertegenwoordiger zelf géén kandidaat wil stellen, kan u de kandidaatstelling ook doorgeven aan een naaste verwant, zoals (schoon)broer of (schoon)zus van de cliënt.

20/03/2023

Voet en Velo Zwalm

Op zondag 18 juni gaat de fiets en wandelhappening "Voet en Velo" door in Zwalm! Dit is een samenwerking tussen Vriendenkring vzw De Bolster, Landelijke Gilden Zwalm en Ferm Beerlegem

Verken molengemeente Zwalm per fiets of te voet! Vertrek en aankomst in cafetaria BOLSTRO van De Bolster (achter de kerk van Beerlegem)

10/03/2023

Medewerkers 
De Bolster worden innovatieversnellers

Vzw De Bolster ging aan de slag. Laat je inspireren en hoor hoe het team van vzw De Bolster innovaties ontwikkelen die een maatschappelijke impact creëren 🤩

Bolstertreffen.jpg
BOLSTRO-Definitief-versie 1-vector-3.png
VOET EN VELO AFFICHE A5.jpg
bottom of page