top of page

19 oktober 2023

Maak kennis met Dirk Vanderstraeten, cliënt begeleid werken

Via begeleid werken kunnen personen met een beperking, voor wie betaald werk niet haalbaar is, zinvol werk verrichten in het normale economische circuit. Zo krijgen ze de kans zich op een gelijkwaardige wijze te integreren in de maatschappij. Onder begeleiding van een jobcoach kunnen personen met een beperking deeltijds en onbezoldigd werken in bijvoorbeeld een sociale voorziening, een culturele organisatie, een klein bedrijf, een rusthuis, manege, bibliotheek, winkel, school, … 


De dienst Begeleid Werken zoekt samen met de persoon met een beperking naar een zinvolle aangepaste job. De screening van de werkplek en de begeleid werker gebeurt door de jobcoach. Tijdens de inwerkperiode wordt de begeleid werker intensief begeleid door de coach. Deze laatste zorgt voor de sociale, praktisch en technische begeleiding. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de individuele inwerkperiode. Een blijvende ondersteuning is gewaarborgd door middel van regelmatige opvolgbezoeken op de werkplek en evaluaties. Op deze manier proberen we ook de tijdsinvestering van de onderneming tot een minimum te beperken.


Een win-winsituatie voor alle partijen

De meerwaarde is zowel voor de begeleid werker als voor de onderneming duidelijk te omschrijven: de begeleid werker wordt kansen geboden tot integratie in een normaal arbeidsmilieu. Het arbeidsproces wordt op zijn/haar persoonlijke mogelijkheden afgestemd. Zo kan er gekomen worden tot ontplooiing en inclusie van personen met een beperking.


De onderneming breidt haar personeelsbestand uit met een gemotiveerde medewerker. De begeleid werker voert deeltaken uit, die momenteel door de overige werknemers worden uitgevoerd, maar niet tot hun kerntaken behoren (bv. klasseerwerk, onderhoud van de werkplaats, …).


Interview met Dirk, begeleid werker.


Kan je jezelf eens voorstellen?


Ik heet Dirk, ik ben 52 jaar en woon in Nazareth. Ik woon samen met mijn vader die al 91 jaar is geworden. Thuis help ik met het werk in de tuin en in het huishouden. Gras afrijden en strijken, ik doe het allemaal.


Ik werk al 10 jaar in De Lichtervelde in Eke, een woonzorgcentrum. Ik werk 4 dagen per week in het woonzorgcentrum. In de zomer werk ik er volledige dagen, als het vriest in de winter ga ik halve dagen omdat er dan minder werk is in de tuin. Op vrijdag kan ik niet komen werken want dan komt de poetsvrouw thuis.


Onlangs is een volledige nieuwbouw geopend. Het oude gebouw is nu volledig afgebroken en er is een park gekomen. Ik heb even mijn weg moeten zoeken in het nieuwe gebouw maar ken nu al goed mijn baan. Ik ben verantwoordelijk voor het ophalen van het afval op alle afdelingen. Hiervoor heb ik een vaste ronde voor restafval, PMD, papier en glas op te halen. Iedere morgen ga ik mijn kar halen in de kelder. Na het weekend staan er veel zakken klaar, op weekdagen valt het beter mee. Tussendoor ga ik mijn kar legen in de containers op de parking en dan doe ik een andere afdeling. Ik moet goed onthouden waar ik nog naartoe moet. Met mijn badge kan ik alle deuren en poorten openen. In de goederenlift mag ik enkel mijn kar zetten, dus ga ikzelf met de trap. Ik hoef niet meer te sporten, want het werk houdt mij fit.


De jobcoach: Dirk is een graag geziene helper, en de bewoners kennen hem goed. Eens de tuin rond het nieuwe gebouw is aangelegd, zal Dirk ook terug kunnen buiten werken. Bij de oudbouw verzorgde hij ook de kippen en vroeger de schapen.


Hoe ben je bij De Bolster terecht gekomen? Wat heb je vooraf gedaan?


Ik ben naar school geweest in Zwijnaarde bij de broeders. Ik heb er de richting tuinbouw gedaan. Ik zat op internaat maar dat vond ik niet leuk, want ik mocht enkel in het weekend naar huis gaan.
Ik moest alle activiteiten mee doen en dat wou ik niet altijd. Ik ging met de lijnbus naar school.


Daarna heb ik eerst in een maatwerkbedrijf gewerkt, maar daar werd ik erg opgejaagd … ik moest serieus doorwerken. Ik moest naar Oudenaarde gaan en dat was ook te ver met de brommer. Hierna ben ik dan bij De Bolster gekomen. Ik heb eerst in de Brielmeersen gewerkt, 2 halve dagen. Daar deed ik ook buitenwerk en het gras afrijden. Daarna heb ik in het OCMW gewerkt. En nu al 10 jaar in De Lichtervelde. Hier kan ik op mijn eigen tempo werken. Hier wil ik blijven tot mijn pensioen.


De jobcoach: Dirk houdt van routine en houdt zich aan zijn werkschema. Het maandelijks bezoek van Wendy vindt Dirk belangrijk. Hij kan dan vragen stellen of zaken bespreken zoals zijn verlof. Wendy maakt ook het papierwerk in orde. We bekijken dan ook samen of hij nieuwe werkkledij of andere zaken nodig heeft. Ook als er een moeilijke boodschap moet overgebracht worden naar Dirk kan de jobcoach helpen.


Begeleid Werk is onbezoldigd, Dirk krijgt dus geen centen voor zijn werk. Iedere middag krijgt hij een warme maaltijd met soep en dessert. In de namiddag tijdens zijn pauze gaat hij een tas koffie drinken in de cafetaria. Jaarlijks wordt hij uitgenodigd voor het vrijwilligersfeest.


Wendy Van Laecken, dienst Begeleid Werk

Image-empty-state_edited.png
bottom of page