top of page

Maak kennis met Marleen

 

Marleen, kan je jezelf even voorstellen?
Ik ben Marleen Van Houtte, getrouwd en we hebben een dochter en een zoon.
Ondertussen hebben we ook al een kleindochtertje. Ik ben geboren en getogen in het
mooie Wortegem-Petegem in de Vlaamse Ardennen. Ik werk al 31 jaar in de Bolster in de
vestiging Kluisbergen, het vroegere Ter Wilgen. In al die jaren doorkruiste ik verschillende
doelgroepen.Vooral de eerste werkjaren in Ter Wilgen waren nogal de ‘zotte’ jaren.
We waren jong, juist afgestudeerd en het gebeurde regelmatig dat we eens uit de bol gingen.
Door elkaar nat te spuiten met de brandslangen of je werd heel even in het bad gezet.
Ondenkbaar dat dit nog kan gebeuren. Ook met de cliënten op vakantie kwam je altijd met
een ervaring rijker naar huis.
 
Wat is een vlinderfunctie precies?
De vlinderfunctie is een nieuwe functie binnen de Bolster Kluisbergen. Deze kwam drie jaar
geleden in werking bij de herprofilering. Toen we bij de voorstelling uitleg kregen sprak dit
deze functie me onmiddellijk aan. Ik werk in zes huizen met verschillende doelgroepen.
Het is een ideale leerschool om de leefgroepen te leren kennen, mee te kunnen groeien en een rol op mij te kunnen nemen binnen de verschillende teams.

Wat is voor jou de meerwaarde van je job?
Ik vind het een rijke job, het is een ontdekking om ervaringen op te doen in de verschillende doelgroepen. Ik heb veel kennis kunnen verwerven door zelf zaken te ontdekken en me hierin vast te bijten. Kracht heb ik ontwikkeld door ik nu elke keer werk in een nieuwe omgeving. Ik krijg te maken met verschillende situaties en ik moet me daaraan kunnen aanpassen. Het is een job waar ik van hou.

Kan je de overlegorganen OR en CPBW beschrijven?
De ondernemingsraad (OR) is een overlegorgaan tussen de werkgever en zijn werknemers. Dit overleg moet worden georganiseerd in alle ondernemingen die minstens 50 werknemers tewerkstellen. Een OR bestaat uit afgevaardigden van de werkgever en vertegenwoordigers van de werknemers die bij de sociale verkiezingen verkozen zijn door de werknemers van de onderneming. De OR wordt voorgezeten door de werkgever. De opdrachten van de ondernemingsraad zijn meervoudig; het uitbreiden of aanpassen van het arbeidsreglement, het geven van advies en voorstellen formuleren over de werking van de voorziening, het controleren van de reglementaire bepalingen die de werknemers beschermen, enz… Het het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), is samengesteld uit de afgevaardigden van de werkgevers en een aantal afgevaardigden van de werknemers. Het CPBW heeft als opdracht om het welzijn van de werknemers te bevorderen bij de uitvoering van hun werk. Het is ook belangrijk om het preventiebeleid mee te helpen opstellen, uit te voeren en te evalueren.

Wat is jouw rol binnen de overlegorganen OR en CPBW?
Als syndicaal afgevaardigde kan ik een belangrijke rol spelen in de organisatie als het gaat over de samenstelling van het arbeidersreglement of het aanpassen ervan. Ik wordt betrokken bij verschillende afspraken die gemaakt worden tussen de vertegenwoordigers van de werkgever en de werknemers, bv. vormingen, opleidingen, uurroosters, tijdskrediet,…. De moeilijkste materie voor mij is het financiële gedeelte. Daar moet ik nog veel over leren.

Mijn rol binnen het overlegorgaan CPBW speelt zich af op het gebied van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Zoals bv. het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten, het ondersteunen van het milieu binnen en buiten de voorziening. De leden van het CPBW en OR vervullen eveneens een luisterend oor ten aanzien van de werknemers. Reeds een tweetal jaar volg ik ook de opleiding van nijverheidwerker (EHBO). Mensen kunnen steeds een beroep doen op mij.

Je bent sociaal geëngageerd veronderstel ik als je je inzet voor het OR en CPBW. Is dat iets dat je van thuis uit hebt meegekregen of is dat gegroeid door in de sociale sector te werken?
Mijn sociale bewogenheid komt vooral van thuis uit. Van kleins af aan was ik betrokken bij verschillende verenigingen en nu maak ik nog steeds deel uit van een aantal organisaties. Als vlinder wil ik ook banden smeden in een voorziening in verandering.

Was je uitgekeken op je functie van woonbegeleidster of had je een nieuwe uitdaging nodig?
Ik was helemaal niet uitgekeken op mijn functie als woonbegeleidster. Mijn eerste keuze was trouwens terug woonbegeleidster worden in
huis 3. Maar ik vind het nog steeds een hele uitdaging om als vlinder te werken.

Heb je nog professionele toekomstdromen?
Mijn droom was altijd om iets te realiseren op zelfstandige basis. Maar nu word ik er stilletjes aan te oud voor. Het is een job die me veel voldoening geeft, dus hoop ik nog jaren te mogen werken als vlinder.

Marleen Van Houtte.jpg
ESS.jpg
© Copyright vzw De Bolster
Collectieve rechten en plichten.jpg
Infonamiddag vzw De Bolster 2022.jpg
Rommelmarkt Kluisbergen.jpg
Fuif De Bolster.jpg

24/03/2023

Verkiezingen gebuikersraad

Voelt u zich aangesproken als wettelijke vertegenwoordiger om lid te worden van de gebruikersraad De Bolster Kluisbergen, stel dan gerust uw kandidatuur. 

Indien u zich als wettelijke vertegenwoordiger zelf géén kandidaat wil stellen, kan u de kandidaatstelling ook doorgeven aan een naaste verwant, zoals (schoon)broer of (schoon)zus van de cliënt.

20/03/2023

Voet en Velo Zwalm

Op zondag 18 juni gaat de fiets en wandelhappening "Voet en Velo" door in Zwalm! Dit is een samenwerking tussen Vriendenkring vzw De Bolster, Landelijke Gilden Zwalm en Ferm Beerlegem

Verken molengemeente Zwalm per fiets of te voet! Vertrek en aankomst in cafetaria BOLSTRO van De Bolster (achter de kerk van Beerlegem)

10/03/2023

Medewerkers 
De Bolster worden innovatieversnellers

Vzw De Bolster ging aan de slag. Laat je inspireren en hoor hoe het team van vzw De Bolster innovaties ontwikkelen die een maatschappelijke impact creëren 🤩

Bolstertreffen.jpg
BOLSTRO-Definitief-versie 1-vector-3.png
VOET EN VELO AFFICHE A5.jpg
bottom of page