top of page

Vacatures

 

De Bolster zet in op welbevinden en professionaliseren van alle medewerkers, zowel individueel als in teamverband. In alles wat we doen, is de levenskwaliteit van de cliënt de steeds weerkerende toetssteen. Onze medewerkers zijn van grote waarde hierbij.
Ze verdienen dan ook alle steun en waardering.

In vzw De Bolster werken ongeveer 350 medewerkers verdeeld over de verschillende locaties.​​

Belangrijk!

Je kan online solliciteren via formulier onderaan deze pagina. Je dient dit formulier meerdere malen in te vullen indien je voor meerdere vacatures online solliciteert.

Onze troeven
  • De mens centraal

  • Krachtgericht werken

  • De hartelijke professional

  • Team als basis

  • Openheid als grondhouding

handschudden.jpg

Als leidinggevende ondersteun je de werking van twee clusters gelegen te Kluisbergen en Ronse. In beide clusters bieden we onze cliënten zowel woonondersteuning, dagondersteuning als individuele begeleiding aan. In Kluisbergen ondersteunen we een 70-tal volwassen cliënten met een verstandelijke beperking. In de eerste helft van 2021 verhuist de helft van de cliënten naar de nabijgelegen nieuwbouw. Bij de ingebruikname van deze nieuwbouw hoort een nieuwe werking. Een groot deel van je opdracht zal het eerste jaar bestaan uit de realisatie van deze transitie.


Pas nadat deze werking op zijn pootjes staat komt ook de cluster Ronse onder je bevoegdheid.
In Ronse ondersteunen we een 30-tal volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel waarvan de helft via woonondersteuning. 


Solliciteren kan via mail naar vacatures@vzwdebolster.be of online via het invulformulier onderaan deze pagina.

 

Bekijk de vacature hier.

Bekijk de functieomschrijving hier.

Bekijk het charter leidinggevenden hier.

Vacature Clusterverantwoordelijke Kluisbergen/Ronse m/v - 38/38 - onbepaalde duur
dagcentrum.jpg

Binnen de cluster NAH Ronse krijgen een 16-tal cliënten dagondersteuning. Het gaat hierbij voornamelijk om volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. Je helpt o.a. mee met de praktische organisatie en de dagelijkse werking van het dagcentrum. In nauw overleg met de cliënt geef je vorm aan zijn of haar dagbestedingsaanbod. Je ondersteunt cliënten om een nieuwe rol op te nemen, sociale contacten op te bouwen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.
 
Solliciteren kan via mail naar vacatures@vzwdebolster.be of online via het invulformulier onderaan deze pagina.

 

Bekijk de vacature hier.

Vacature Begeleider dagbesteding NAH Ronse m/v - 30,4/38 - bepaalde duur
woonbegeleider.jpg

Je werkt in een leefgroep voor volwassenen met een verstandelijke beperking en een bijkomende ondersteuningsnood op vlak van verzorging (nursing). Je staat o.a. in voor de dagelijkse zorg, ondersteunen en begeleiden doorheen dagelijkse bezigheden, perspectieven van het handelingsplan helpen bereiken, open communiceren en correct registreren, observeren en rapporteren, indien nodig signalen geven aan de aandachtsbegeleider.
 
Solliciteren kan via mail naar vacatures@vzwdebolster.be of online via het invulformulier onderaan deze pagina.

 

Bekijk de vacature hier.

Vacature Woonbegeleider nursing Kluisbergen m/v - 30/38 - vervanging
woonbegeleider.jpg

Huis 3 in Kluisbergen is een leefgroep voor volwassenen met een verstandelijke beperking en een bijkomende ondersteuningsnood op vlak van autisme.
Je staat in voor de dagelijkse zorg, het ondersteunen en begeleiden doorheen dagelijkse bezigheden, perspectieven van het handelingsplan helpen bereiken, open communiceren en correct registreren, observeren en rapporteren, indien nodig signalen geven aan de aandachtsbegeleider.
 
Solliciteren kan via mail naar vacatures@vzwdebolster.be of online via het invulformulier onderaan deze pagina.

 

Bekijk de vacature hier.

Vacature Woonbegeleider huis 3 Kluisbergen m/v - 30/38 - vervanging
handschudden.jpg

De teamverantwoordelijke coacht en geeft richting aan individuele medewerkers en het team als geheel. De teamverantwoordelijke staat in voor de inhoudelijke kwaliteit en de praktische organisatie van het team, gekaderd binnen de algemene beleidslijnen. Samen met het team werkt de teamverantwoordelijke doelstellingen en acties uit. De teamverantwoordelijke is ook collega-woonbegeleider. We kiezen bewust voor een meewerkende teamverantwoordelijke die hierdoor zeer goed voeling kan houden met de dagelijkse realiteit van het werken en leven met cliënten. Hij/zij heeft een uurrooster dat daarbij aansluit en werkt hierbij 1 op 3 weekends.


Solliciteren kan via mail naar vacatures@vzwdebolster.be of online via het invulformulier onderaan deze pagina.

 

Bekijk de vacature hier.

Vacature Teamverantwoordelijke wonen en dagcentrum Ronse 
m/v - 38/38 - onbepaalde duur
handschudden.jpg

Je adviseert directie en clusterverantwoordelijken aangaande HR vraagstukken en organisatie-ontwikkeling en biedt begeleiding en ondersteuning aan teams in de groei naar een proces- en projectgedreven organisatie. 


Solliciteren kan via mail naar vacatures@vzwdebolster.be of online via het invulformulier onderaan deze pagina.

 

Bekijk de vacature hier.

Vacature Stafmedewerker medewerkersbeleid m/v - 19/38 - onbepaalde duur
woonbegeleider.jpg

Je werkt in een leefgroep voor volwassenen met een verstandelijke beperking en een bijkomende ondersteuningsnood op vlak van verzorging (nursing) met als kernbegrippen:

  • Bieden van zorg op maat.

  • Iedere cliënt optimaal aan bod laten komen.

  • Ondersteunen van het sociaal netwerk.

  • Teamwerking.


Solliciteren kan via mail naar vacatures@vzwdebolster.be of online via het invulformulier onderaan deze pagina.

 

Bekijk de vacature hier.

Vacature Woonbegeleider nursing (Zwalm) m/v - 30,4/38 - tot eind 2020
woonbegeleider.jpg

Je werkt in een leefgroep voor volwassenen met een verstandelijke beperking en een bijkomende ondersteuningsnood op vlak van verzorging (nursing). Je biedt structuur en duidelijkheid , je werkt de keuzes van cliënten uit, je werkt mee aan therapieën. Je ondersteunt het sociaal netwerk : cliënten begeleiden in hun sociale contacten, verzorgen van informele contacten met personen uit de sociale netwerken van cliënten, luisteren.

Solliciteren kan via mail naar vacatures@vzwdebolster.be of online via het invulformulier onderaan deze pagina.

 

Bekijk de vacature hier.

Vacature Woonbegeleider nursing (Kluisbergen) m/v - 38/38 - 6 maanden
woonbegeleider.jpg

In de vestiging Zwalm wonen onder andere volwassen cliënten met een bijkomende ondersteuningsvraag op vlak van verzorging. Het zijn vaak cliënten met een matige tot diep verstandelijke beperking. Ter ondersteuning van een team woonbegeleiders, zijn we op zoek naar een warme en zorgzame collega die de cliënten mee ondersteunt op vlak van verzorging. Zegt dit jou iets, kijk dan zeker verder op het vacaturebericht in bijlage.

Solliciteren kan via mail naar vacatures@vzwdebolster.be of online via het invulformulier onderaan deze pagina.

Bekijk de vacature hier.

Vacature Verzorgende/Zorgkundige/Woonbegeleider (Zwalm) m/v - 30,4/38 - tot 31/12/20 kans op verlenging
De mens centraal

We streven voor iedereen naar 'kwaliteit van leven', zowel voor cliënten als voor medewerkers.

 

Daarvoor leggen we de nodige flexibiliteit aan de dag.

Krachtgericht werken

Samen met de cliënten zoeken we hoe we hen best kunnen ondersteunen en hoe we kunnen inzetten op hun persoonlijke noden.

We werken op het versterken van krachten.

De hartelijke professional

We hebben een groot hart voor onze cliënten. We zien hen oprecht graag. We zijn bezield en leergierig om onze begeleidingen te blijven verbeteren.

We zijn gedreven om bij te blijven.

Team als basis

In onze teams zit het goed. We ervaren voldoende autonomie en we ondersteunen elkaar.

Ook als collega's zijn we er voor elkaar. 

Openheid als grondhouding

We zijn open naar de buitenwereld, naar de buurt, de omgeving, ...

We kunnen ook open over alles spreken.
 

Veronique Dejonghe.jpg
Veronique
Logopediste

“Het is heel fijn om in onze sector te werken. Ik kan met de cliënten een aangename band opbouwen en ze zijn ook heel dankbaar!”

Lieven De Borghgraeve.jpg
Lieven
Medewerker sport & beweging

"De warmte, het plezier, de puurheid en de energie die ik krijg door samen met onze atleten te sporten. Het is gewoon super leuk werk.”

Marleen Van Houtte.jpg
Marleen
Vlinderfunctie

“Ik vind het een rijke job, het is een ontdekking om ervaringen op te doen in de verschillende doelgroepen."

ESS.jpg
© Copyright vzw De Bolster
Collectieve rechten en plichten.jpg
Infonamiddag vzw De Bolster 2022.jpg
Rommelmarkt Kluisbergen.jpg
Fuif De Bolster.jpg

24/03/2023

Verkiezingen gebuikersraad

Voelt u zich aangesproken als wettelijke vertegenwoordiger om lid te worden van de gebruikersraad De Bolster Kluisbergen, stel dan gerust uw kandidatuur. 

Indien u zich als wettelijke vertegenwoordiger zelf géén kandidaat wil stellen, kan u de kandidaatstelling ook doorgeven aan een naaste verwant, zoals (schoon)broer of (schoon)zus van de cliënt.

20/03/2023

Voet en Velo Zwalm

Op zondag 18 juni gaat de fiets en wandelhappening "Voet en Velo" door in Zwalm! Dit is een samenwerking tussen Vriendenkring vzw De Bolster, Landelijke Gilden Zwalm en Ferm Beerlegem

Verken molengemeente Zwalm per fiets of te voet! Vertrek en aankomst in cafetaria BOLSTRO van De Bolster (achter de kerk van Beerlegem)

10/03/2023

Medewerkers 
De Bolster worden innovatieversnellers

Vzw De Bolster ging aan de slag. Laat je inspireren en hoor hoe het team van vzw De Bolster innovaties ontwikkelen die een maatschappelijke impact creëren 🤩

Bolstertreffen.jpg
BOLSTRO-Definitief-versie 1-vector-3.png
VOET EN VELO AFFICHE A5.jpg
bottom of page