top of page
pexels-photo-1068523-o34bn7v1jihc1vddcxd3keiplebcd67vey36uyis20.jpeg

Directeur administratie en logistiek

Je hebt een luisterend oor en ziet  mensen graag persoonlijk “bloeien
maar ook als team “groeien”.

Wie ben je?  
Je staat in voor het mee-ontwikkelen en uitvoeren van de algemene beleidsvisie en het doorvertalen naar de administratieve en logistieke afdelingen van vzw De Bolster. Je maakt deel uit van het directieteam en rapporteert aan de algemeen directeur. Je bent een administratieve duizendpoot met het hart op de juiste plaats.

 

Wil je graag meewerken aan het mensgericht beleid van vzw De Bolster, dan ben jij diegene die we zoeken! 
  
Jouw takenpakket:

 • Je geeft leiding aan de centrale administratie en de logistieke diensten. Je wordt hierin bijgestaan door een diensthoofd infrastructuur en 2 logistieke teamverantwoordelijken.

 • Je vertaalt en synthetiseert de organisatievisie en –missie in de doelstellingen voor jouw diensten.

 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en afleveren van administratieve en financiële beleidsdocumenten.

 • Je stelt een financieel meerjarenplan op, legt de jaarlijkse begroting voor aan het Bestuursoverleg en volgt op.

 • Je stuurt de ontwikkeling en het zorgzaam gebruik van patrimonium en ziet toe op een goed beheer van middelen.

 • Je stuurt de functionele en resultaatgerichte samenwerking met het departement zorg aan.

 • Je laat je medewerkers groeien en hun talenten schitteren.

 • Je volgt functionerings-, evaluatie- en loopbaangesprekken van de medewerkers op.

 • Je signaleert vormingsbehoeften en geeft mee richting aan het VTO-beleid.

 • Je bent mee verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van een gedragen kwaliteitsbeleid.

 • Je ondersteunt de initiatieven van teams en medewerkers.

 • Je voorziet in een efficiënte overlegstructuur.

 • Je participeert aan extern overleg op regionaal en sectoraal niveau en rapporteert hierover aan de algemeen directeur.

Wie ben je?

 • Je bezit een masterdiploma  of gelijkwaardig door ervaring en hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in een leidinggevende functie.

 • Je kan financieel-economische analyses uitvoeren en hebt kennis van patrimoniumbeheer.

 • Je bent sterk in analytisch en conceptueel denken.

 • Je kan strategische en operationele doelen omzetten in processen en je bent in staat deze processen te ondersteunen en te begeleiden.

 • Je bent een people manager en coach met goede luistervaardigheden.

 • Je beschikt over empathie en overtuigingskracht.

 • Je bent een teamspeler.

 • Je deelt het gedachtengoed van een participatieve organisatiecultuur.

Wat bieden we je?

 • Wij bieden een voltijdse betrekking met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

 • Je komt terecht in een warme werkomgeving waar de cliënt centraal staat.

 • Verloning volgens normering Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

 • Je geniet van een pakket aan extra legale voordelen.

 • De vestiging te Beerlegem ligt in de groene Zwalmstreek, vrij van files. Je kan ook gebruik maken van een fietsvergoeding.

 • Je kan gebruik maken van een middagmaal aan een democratische prijs.

Aan de slag!

Voor meer informatie kan je terecht bij Geert Bonte (algemeen directeur) via 0479 50 08 59 of geert.bonte@vzwdebolster.be.
In de aanwervingsprocedure is een assessment door een extern bureau opgenomen.

Documenten

Klik hier voor de uitgebreide vacature.

ESS.jpg
© Copyright vzw De Bolster
Collectieve rechten en plichten.jpg
Infonamiddag vzw De Bolster 2022.jpg
Rommelmarkt Kluisbergen.jpg
Fuif De Bolster.jpg

24/03/2023

Verkiezingen gebuikersraad

Voelt u zich aangesproken als wettelijke vertegenwoordiger om lid te worden van de gebruikersraad De Bolster Kluisbergen, stel dan gerust uw kandidatuur. 

Indien u zich als wettelijke vertegenwoordiger zelf géén kandidaat wil stellen, kan u de kandidaatstelling ook doorgeven aan een naaste verwant, zoals (schoon)broer of (schoon)zus van de cliënt.

20/03/2023

Voet en Velo Zwalm

Op zondag 18 juni gaat de fiets en wandelhappening "Voet en Velo" door in Zwalm! Dit is een samenwerking tussen Vriendenkring vzw De Bolster, Landelijke Gilden Zwalm en Ferm Beerlegem

Verken molengemeente Zwalm per fiets of te voet! Vertrek en aankomst in cafetaria BOLSTRO van De Bolster (achter de kerk van Beerlegem)

10/03/2023

Medewerkers 
De Bolster worden innovatieversnellers

Vzw De Bolster ging aan de slag. Laat je inspireren en hoor hoe het team van vzw De Bolster innovaties ontwikkelen die een maatschappelijke impact creëren 🤩

Bolstertreffen.jpg
BOLSTRO-Definitief-versie 1-vector-3.png
VOET EN VELO AFFICHE A5.jpg
bottom of page