pexels-photo-1068523-o34bn7v1jihc1vddcxd3keiplebcd67vey36uyis20.jpeg

Directeur administratie en logistiek

Je hebt een luisterend oor en ziet  mensen graag persoonlijk “bloeien
maar ook als team “groeien”.

Wie ben je?  
Je staat in voor het mee-ontwikkelen en uitvoeren van de algemene beleidsvisie en het doorvertalen naar de administratieve en logistieke afdelingen van vzw De Bolster. Je maakt deel uit van het directieteam en rapporteert aan de algemeen directeur. Je bent een administratieve duizendpoot met het hart op de juiste plaats.

 

Wil je graag meewerken aan het mensgericht beleid van vzw De Bolster, dan ben jij diegene die we zoeken! 
  
Jouw takenpakket: ​

 • Je geeft leiding aan de centrale administratie en de logistieke diensten. Je wordt hierin bijgestaan door een diensthoofd infrastructuur en 2 logistieke teamverantwoordelijken.

 • Je vertaalt en synthetiseert de organisatievisie en –missie in de doelstellingen voor jouw diensten.

 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en afleveren van administratieve en financiële beleidsdocumenten.

 • Je stelt een financieel meerjarenplan op, legt de jaarlijkse begroting voor aan het Bestuursoverleg en volgt op.

 • Je stuurt de ontwikkeling en het zorgzaam gebruik van patrimonium en ziet toe op een goed beheer van middelen.

 • Je stuurt de functionele en resultaatgerichte samenwerking met het departement zorg aan.

 • Je laat je medewerkers groeien en hun talenten schitteren.

 • Je volgt functionerings-, evaluatie- en loopbaangesprekken van de medewerkers op.

 • Je signaleert vormingsbehoeften en geeft mee richting aan het VTO-beleid.

 • Je bent mee verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van een gedragen kwaliteitsbeleid.

 • Je ondersteunt de initiatieven van teams en medewerkers.

 • Je voorziet in een efficiënte overlegstructuur.

 • Je participeert aan extern overleg op regionaal en sectoraal niveau en rapporteert hierover aan de algemeen directeur.

Wat bieden we je?

 • Wij bieden een voltijdse betrekking met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

 • Je komt terecht in een warme werkomgeving waar de cliënt centraal staat.

 • Verloning volgens normering Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

 • Je geniet van een pakket aan extra legale voordelen.

 • De vestiging te Beerlegem ligt in de groene Zwalmstreek, vrij van files. Je kan ook gebruik maken van een fietsvergoeding.

 • Je kan gebruik maken van een middagmaal aan een democratische prijs.

Aan de slag!

Voor meer informatie kan je terecht bij Geert Bonte (algemeen directeur) via 0479 50 08 59 of geert.bonte@vzwdebolster.be.
In de aanwervingsprocedure is een assessment door een extern bureau opgenomen.

Documenten

Klik hier voor de uitgebreide vacature.

ESS.jpg
Coronavirus.jpg
© Copyright vzw De Bolster
Collectieve rechten en plichten.jpg
28/07/2022
Maak kennis met een warme familie

Een tijdje geleden kregen wij de melding vanuit onze sociale dienst dat de familie van Marie-Louise Van Laere (overleden op 19/11/2021) heel dankbaar was voor de zorg die zij bij ons gekregen heeft.

 

Zij schreven hun ervaringen voor ons neer…

15/07/2022
Dagondersteuning op De Kleppe

De Kleppe maakt vanaf volgend jaar deel uit van vzw De Bolster. Deze samenwerking geeft de mogelijkheid om een extra zorgaanbod voor dagondersteuning uit te bouwen. Lees hier meer!

08/07/2022
Vzw De Bolster neemt De Kleppe over

Vakantiecentrum De Kleppe in Everbeek (Brakel) maakt vanaf 2023 deel uit van zorgaanbieder vzw De Bolster. Hiermee breidt De Bolster zijn dienstverlening voor personen met een beperking in Zuid-Oost-Vlaanderen verder uit.

 

De werking van De Kleppe als vakantiecentrum voor kwetsbare doelgroepen blijft behouden en wordt aangevuld met een aanbod voor dagondersteuning. 

Lees hier meer!

Bolster kwis 2022.jpg
Aankondiging rommelmarkt.jpg