‘Ondersteunen en ontbolsteren’ is de kernboodschap voor onze cliënten en onze medewerkers

Open plaatsen

 

Zelfstandig wonen - aanleunwoning Zingem

We hebben ruimte in een huis binnen beschermd wonen waar 3 tot 4 cliënten kunnen samenwonen. Locatie: Zingem, op 200 meter van een woning gedecentraliseerd wonen van vzw De Bolster waar 24-uurs permanentie aanwezig is.  De woning wordt gehuurd door de voorziening en kan 3 tot 4 cliënten huisvesten.

 

De cliënt beschikt over een individuele kamer op de eerste verdieping. Leefruimte/keuken/sanitair zijn gemeenschappelijk.

Sanitair bestaat uit apart toilet en inloopdouche. Er is ook een ruim terras aanwezig en een garage.  De woning is niet rolwagentoegankelijk.

 

De cliënt moet gemotiveerd zijn om inclusief te wonen en zelf mee  zijn/haar eigen leven uit te bouwen. De cliënt dient alleen de nacht te kunnen doorbrengen in de eigen woning. Er is enkel bereikbaarheid voorzien in het huis gedecentraliseerd wonen met slapende waak. De cliënt moet voldoende financiële draagkracht hebben om zelf in te staan voor zijn woon- en leefkosten.

 

Invulling van werk, dagbesteding en vrije tijd kan samen worden bekeken, volgens wensen cliënt. Er wordt wel verwacht dat de cliënt vrije momenten overdag, ’s avonds en in weekends alleen kan doorbrengen en invulling kan geven.

 

Enige verantwoordelijkheidszin hebben of hierin kunnen groeien (leertraject) ifv kunnen naleven van gemaakte afspraken, kunnen inschatten van gevaarsituaties, met de telefoon hulp kunnen inroepen is wenselijk.

 

Het is belangrijk dat de cliënt in staat is om met anderen minimaal samen te leven.

De begeleidingsintensiteit wordt afgestemd op de ondersteuningsnood van de  cliënt en zijn netwerk: geen continue begeleiding, maar permanentie is oproepbaar op korte termijn vanuit de gedecentraliseerde woning.

 

Administratief

Je beschikt over een persoonsvolgende budget dat woonondersteuning toelaat.

Richtinggevende zorginschaling: B3 of B4, P3 of P4

Graag schriftelijke beeldvorming toevoegen wanneer kandidaten zich aanmelden aub.

 

Voor meer info, gelieve contact op te nemen met: Barbara De Vriese: barbara.devriese@vzwdebolster.be of 055/33.96.96

 

Zelfstandig wonen - Beschermd wonen Gavere

We hebben ruimte in een huis binnen beschermd wonen waar 3 cliënten kunnen samenwonen. De woning wordt gehuurd door de voorziening en kan 3 cliënten huisvesten.

 

De cliënt beschikt over een individuele kamer. Leefruimte/keuken/sanitair zijn gemeenschappelijk.

Het huis ligt in het centrum van Gavere.  Er is ook een terras en tuin aanwezig.  De woning is niet rolwagentoegankelijk.

De cliënt moet gemotiveerd zijn om inclusief te wonen en zelf mee  zijn/haar eigen leven uit te bouwen. De cliënt dient alleen de nacht te kunnen doorbrengen in de eigen woning. De cliënt moet voldoende financiële draagkracht hebben om zelf in te staan voor zijn woon- en leefkosten.

 

Invulling van werk, dagbesteding en vrije tijd kan samen worden bekeken, volgens wensen cliënt. Er wordt wel verwacht dat de cliënt vrije momenten overdag, ’s avonds en in weekends alleen kan doorbrengen en invulling kan geven.

Enige verantwoordelijkheidszin hebben of hierin kunnen groeien (leertraject) ifv kunnen naleven van gemaakte afspraken, kunnen inschatten van gevaarsituaties, met de telefoon hulp kunnen inroepen is wenselijk. Het is belangrijk dat de cliënt in staat is om met anderen minimaal samen te leven.

 

De begeleidingsintensiteit wordt afgestemd op de ondersteuningsnood van de  cliënt en zijn netwerk: geen continue begeleiding, maar permanentie is oproepbaar op korte termijn.

 

Administratief

Je beschikt over een persoonsvolgende budget dat woonondersteuning toelaat.

Richtinggevende zorginschaling: B3 of B4, P3

Graag schriftelijke beeldvorming toevoegen wanneer kandidaten zich aanmelden aub.

 

Voor meer info, gelieve contact op te nemen met: Barbara De Vriese: barbara.devriese@vzwdebolster.be of 055/33.96.96


 

Wonen in de voorziening

We beschikken over 2 open plaatsen binnen het residentieel wonen te Kluisbergen. In De Bolster Kluisbergen bieden wij woon- en dagondersteuning aan 63 volwassenen met een verstandelijke beperking (licht, matig, ernstig en diep) en eventueel bijkomende motorische beperkingen. De cliënten wonen met 8-11 personen samen in een huis.   We kunnen ondersteuning bieden aan personen met bijkomende medische zorg, ASS en psychische problemen. Afzonderingsruimte of time – out ruimte kan niet aangeboden worden, bijgevolg is zware psychiatrische GES (dubbele diagnose) een tegenindicatie.

 

Er zijn diverse mogelijkheden voor dagbesteding zowel intern als extern. Samen met de cliënt wordt zijn/haar dagbesteding samengesteld. (vb: zwemmen, paardrijden, kaarsen, hout, crea, tekenen/schilderen, muziek, dans, fietsen, wandelen, passieve beleving/snoezelen ,spelmateriaal, PC, boekenclub, naaien/breien, bakkerij, koken, begeleid werken, deelname aan externe activiteiten zoals special olympics, rock for specials, vakanties, …). Daarnaast is er ook mogelijkheid tot logopedie en kinesitherapie.

Administratief

De cliënt beschikt over een persoonsvolgende budget (of middelen noodsituatie) dat woonondersteuning toelaat.

Richtinggevende zorginschaling: B4/P4 of hoger

Graag schriftelijke beeldvorming toevoegen wanneer kandidaten zich aanmelden a.u.b.

 

Voor meer info, gelieve contact op te nemen met: Els Bosschem: els.bosschem@vzwdebolster.be of 055/39.00.00

We beschikken ook over 1 open plaats binnen het residentieel wonen te Ronse. In De Bolster Ronse bieden wij woonondersteuning aan 14 volwassenen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel of NAH. De cliënten beschikken elk over hun eigen, ruime kamer in ons gebouw gelegen te centrum Ronse. Ons begeleidingsteam beschikt over ruime expertise inzake het werken met de erg diverse doelgroep NAH en tracht steeds zorg op maat van de cliënt aan te bieden.  

 

Er zijn diverse mogelijkheden voor dagbesteding zowel intern als extern. Samen met de cliënt wordt zijn/haar dagbesteding uitgewerkt. Voorbeelden van activiteiten: zwemmen, paardrijden, creatief werk zoals  tekenen/schilderen, muziek, dans, fietsen, wandelen, horecabezoek, tuinieren, houtatelier, spelmateriaal, PC, boekenclub, koken, begeleid werken, deelname aan externe activiteiten zoals special olympics, rock for specials, vakanties, daguitstappen,…). Daarnaast is er intern de mogelijkheid tot logopedie. Indien andere therapieën vereist zijn, gaan wij samen op zoek naar een geschikt aanbod.

Administratief

De cliënt beschikt over een persoonsvolgende budget (of middelen noodsituatie) dat woonondersteuning toelaat.

Graag schriftelijke beeldvorming toevoegen wanneer kandidaten zich aanmelden.

 

Voor meer info, gelieve contact op te nemen met: Ann Cruypenninck: ann.cruypenninck@vzwdebolster.be of 055/38.82.10

Dagondersteuning

Binnen het gebouw De Boskant te Beerlegem is er aanbod voor dagondersteuning. Binnen deze setting richten we ons tot cliënten met een ernstig tot diep verstandelijke beperking en eventueel bijkomende medische problemen. De cliënten verblijven in groepen van 8 tot 10 cliënten.

 

Cliënten die voor dagondersteuning beroep doen op onze dienstverlening worden door de medewerkers van Team 3 en de woonbegeleiders onthaald in de woonhuizen van de Boskant. Deze cliënten krijgen hier ook hun maaltijden aangeboden.

Van hieruit nemen zij samen met de cliënten van de Boskant deel aan de activiteiten. De dagbestedingsprogramma’s worden flexibel aangepast.

 

Pijlers in het activiteitenaanbod zijn:

 • Wellness: snoezelen - snoezelbaden – snoezelzwemmen

 • Beweging: dansen, wandelen, fietsen

 • Ontspanning: keuken, spelatelier, muziek, bingo, tuinieren

 

In het gebouw is ook een kleine snoezelruimte aanwezig. De accommodatie is aangepast voor lichte en zware verzorgingsnoden.

We werken in twee open groepen en twee groepen met een ruim gesloten kader. Afhankelijk van de noden die u heeft, wordt u toegewezen aan een werking die afgestemd is op uw vraag.

De activiteiten worden georganiseerd tussen 8.30u en 16.30u. Er is naast dagbesteding ook aandacht voor onthaal, huishoudelijke activiteiten, verzorging en indien nodig maaltijdondersteuning. Binnen de regio organiseren we een ophaaldienst met eigen chauffeurs en bussen.

 

Administratief

Je kan zowel dagondersteuning krijgen binnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) als binnen een PersoonsVolgend Budget (PVF).

 

RTH

Je hoeft nog geen erkenning van het VAPH te hebben, maar er moet wel minstens een vermoeden van een handicap zijn.

Je krijgt nog geen ondersteuning van een VAPH-dienst of VAPH-voorziening.

Je bent jonger dan 65 jaar (of beschikt reeds over een erkenning van het VAPH)

Je hebt nog geen Persoonlijk AssistentieBudget (PAB) of PersoonsGebonden Budget (PGB)

Graag schriftelijke beeldvorming toevoegen wanneer kandidaten zich aanmelden aub.

 

PVF

Je beschikt over een persoonsvolgende budget waarbinnen je ruimte hebt voor individuele ondersteuning.

Richtinggevende zorginschaling: B5/P5

Graag schriftelijke beeldvorming toevoegen wanneer kandidaten zich aanmelden aub.

 

Voor meer info, gelieve contact op te nemen met: Barbara De Vriese: barbara.devriese@vzwdebolster.be of 055/33.96.96

Binnen de NAH-afdeling van De Bolster te Ronse is er een open plaats binnen het Dagcentrum. Het dagbestedingsaanbod is gericht op volwassenen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het Dagcentrum bevindt zich op dezelfde locatie als het tehuis in de Oscar Delghuststraat 64 te Ronse. Er is de mogelijkheid om ’s middags in gezelschap een warme maaltijd te nuttigen ter plaatse en voor mensen uit de regio Ronse kan vervoer voorzien worden. We bieden per dagdeel (voormiddag/namiddag) telkens 2 activiteiten aan waaruit elke cliënt kan kiezen. De dagbestedingsprogramma’s worden flexibel aangepast en in samenspraak met de cliënten opgesteld.

Pijlers in het activiteitenaanbod zijn:
•    Beweging: fitness, wandelen, fietsen
•    Ontspanning: gezelschapsspelen, muziek, quiz
•    Actief zijn: houtatelier, tuinieren, kabels strippen,…
•    Cognitief trainen: taal- en denkspellen, actualiteit

Dit alles gebeurt onder de deskundige begeleiding van een ervaren team dat gespecialiseerd is in de NAH-problematiek.
De activiteiten worden georganiseerd tussen 8.30u en 16.00u. Er is naast dagbesteding ook aandacht voor onthaal, huishoudelijke activiteiten, verzorging en indien nodig maaltijdondersteuning. Binnen de regio organiseren we zoals gezegd een ophaaldienst met eigen chauffeurs en bus.

Administratief
Je kan zowel dagondersteuning krijgen binnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) als binnen een PersoonsVolgend Budget (PVF).

RTH
Je hoeft nog geen erkenning van het VAPH te hebben, maar er moet wel minstens een vermoeden van een handicap zijn. Je krijgt nog geen ondersteuning van een VAPH-dienst of VAPH-voorziening. Je bent jonger dan 65 jaar (of beschikt reeds over een erkenning van het VAPH). Je hebt nog geen Persoonlijk AssistentieBudget (PAB) of PersoonsGebonden Budget (PGB)

PVF
Je beschikt over een persoonsvolgende budget waarbinnen je ruimte hebt voor individuele ondersteuning.

Voor meer info, gelieve contact op te nemen met: Ann Cruypenninck: ann.cruypenninck@vzwdebolster.be of 055/38.82.10

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Personen die nog geen persoonsvolgend budget hebben, kunnen beroep doen op middelen vanuit rechtstreeks toegankelijk hulp. Binnen dit budget kan zeer diverse ondersteuning geboden worden, van individuele begeleiding tot dagondersteuning en zelf woonondersteuning.

 

Je hoeft nog geen erkenning van het VAPH te hebben, maar er moet wel minstens een vermoeden van een handicap zijn.

Je krijgt nog geen ondersteuning van een VAPH-dienst of VAPH-voorziening.

Je bent jonger dan 65 jaar (of beschikt reeds over een erkenning van het VAPH).

Je hebt nog geen Persoonlijk AssistentieBudget (PAB) of PersoonsGebonden Budget (PGB).

Graag schriftelijke beeldvorming toevoegen wanneer kandidaten zich aanmelden aub.

 

Voor meer info, gelieve contact op te nemen met: Barbara De Vriese: barbara.devriese@vzwdebolster.be of 055/33.96.96

Begeleid werken

We hebben ruimte om enkele cliënten op te starten in begeleid werken binnen de regio van Zuid-Oost-Vlaanderen. Begeleid Werken biedt ondersteuning aan personen die geen betaalde job kunnen uitvoeren omwille van persoons- of maatschappijgebonden beperking. Begeleid Werken biedt deze mensen de kans om toch te gaan werken in het reguliere circuit, op onbezoldigde basis.

 

Begeleid Werken is een vorm van vraaggestuurd werken. Het begeleid werken gaat door op een vast moment in de week, dit kan variëren van enkele uren tot enkele dagen per week. Begeleid Werken is ook beperkt qua taakinhoud.

 

We richten ons tot de doelgroep van volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking, personen met autismespectrumstoornis, personen met niet-aangeboren hersenletsel.

 

Concreet dient de begeleid werker te beschikken over volgende competenties, of hierin voldoende groeipotentieel te hebben:

 • Voldoende  taakspanning bezitten

 • Zelfstandig naar het werk kunnen gaan  of aan te leren (met openbaar vervoer, te voet, ouders,…)

 • Geconcentreerd kunnen blijven of de taak vlot kunnen hervatten na een pauze

 • Zelfstandig kunnen werken gedurende een bepaalde periode

 • Een voldoende mate van autonomie bezitten; deeltaken autonoom kunnen uitvoeren

 • Gemotiveerd zijn om te werken; de vraag komt vanuit de cliënt!

 • Win – win situatie bekomen en behouden: zowel de werkpost als de begeleid werker moet het begeleid werken als een meerwaarde blijven zien op termijn.

 • Sociaal aangepast reageren of voldoende leervermogen bezitten om hierin te groeien

Administratief

Je kan zowel begeleid werken doen binnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) als binnen een PersoonsVolgend Budget (PVF).

 

RTH

Je hoeft nog geen erkenning van het VAPH te hebben, maar er moet wel minstens een vermoeden van een handicap zijn.

Je krijgt nog geen ondersteuning van een VAPH-dienst of VAPH-voorziening.

Je bent jonger dan 65 jaar (of beschikt reeds over een erkenning van het VAPH).

Je hebt nog geen Persoonlijk AssistentieBudget (PAB) of PersoonsGebonden Budget (PGB).

Graag schriftelijke beeldvorming toevoegen wanneer kandidaten zich aanmelden aub.

 

PVF

Je beschikt over een persoonsvolgende budget waarbinnen je ruimte hebt voor individuele ondersteuning.

Richtinggevende zorginschaling: B3 of B4, P2 of P3

 

Graag schriftelijke beeldvorming toevoegen wanneer kandidaten zich aanmelden aub.

 

Voor meer info, gelieve contact op te nemen met: Barbara De Vriese: barbara.devriese@vzwdebolster.be of 055/33.96.96

ESS.jpg

05/07/2020

Onze’ woon-werk wielerploeg’ van De Bolster heeft hun eerste tussenstop bereikt. Klik hier om alles te weten te komen!

29/06/2020

Vanaf morgen vertrekken we allen met de fiets richting Benoni (Zuid-Afrika)!! Gedurende de periode tussen 1 juli 2020 en 30 oktober 2020 houden we de gereden fietskilometers van medewerkers (woon-werkverkeer) en cliënten (die naar hun werk fietsen) wekelijks bij. Wekelijks wordt een virtuele stop gehouden in de plaats waar we ons bevinden (rekening houdend met de gereden fietskilometers) om te proberen aan te komen in de stad Benoni te Zuid Afrika. Hierna keren we terug naar Oudenaarde.

Klik hier om alles op te volgen!

28/06/2020

Zoals jullie reeds hebben vernomen, zal het Zomerfeest in Zwalm dit jaar niet doorgaan wegens de corona-crisis. Gelukkig hebben Radio MFM en vzw De Bolster de handen in elkaar geslagen om het ‘Zomerfeest on Air’ te organiseren.


Onze medewerkers hebben de afgelopen tijd hun favoriete muzieknummers vanuit de groepen doorgegeven, en deze keuzes worden de rode draad voor het ‘Zomerfeest on Air’.


Radio MFM zal op zondag 5 juli een speciale uitzending verzorgen (vanaf 14u tot 18u) rond de favoriete Bolsternummers!! Enkele medewerkers en cliënten zullen eveneens live op de radio geïnterviewd worden. Meer info hier!

Please reload

Coronavirus.jpg

055 33 96 96

 • White Facebook Icon

Vind ons op Facebook

Vind ons op Instagram