Bijlagen Bestuur 20/02/2020

Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Bestuur van VZW De Bolster op donderdag 20 februari 2020 om 17u30

 

Vergaderzaal: De Bolster Zwalm, De Gaverkant , Kasteeldreef 2 te 9630 Zwalm (Beerlegem)
 

Agenda

 

  1. Ontvangst en stil moment

  2. Verslag vorige vergadering

      2.1. Verslag vergadering 17/10/2019 (bijlage RVB2019/042) (ter ondertekening)

      2.2. Ontwerp van verslag vergadering 19/12/2019 (bijlage Bestuur2020/001)
      2.3. Opvolging van verslag vergadering 19/12/2019

3. Vzw De Bolster

4.   Beleidsontwikkelingen
5.   Financieel
      5.1. Beleggingen : stand van zaken (bijlage Bestuur2020/002)

      5.2. Beleggingen : voorstel (bijlage Bestuur2020/003)

6. Infrastructuur - Bouwdossiers

      6.1. Nieuwbouwproject Kluisbergen : stand van zaken
      6.2. Renovatie hoofdgebouw Zwalm
      6.3. Zorgdorpen

7.   Organisatieontwikkeling

      7.1. Nieuwe organisatiestructuur (bijlage Bestuur/004)

      7.2. Meerjarenbeleidsplan vzw De Bolster

      7.3. Output zorggebonden personeelspunten tot en met 31/12/2019 (bijlage Bestuur/005)

8.   Medewerkersbeleid

  1. Doelgroepenbeleid

10. Juridische dossiers: stand van zaken
11. Netwerkvorming      

12. Varia

 

Na de vergadering wordt er een lunch voorzien. Als u niet kunt aanwezig zijn, wilt u ons dan verwittigen? (Tel. 055/33.96.96)

 

 

 

 

 

 

 

 

ESS.jpg

31/03/2020

De cliënten van huis 5 in Kluisbergen laten graag zien hoe het met ze gaat in deze periode. Ze doen alvast vele groetjes aan het thuisfront!

31/03/2020

De cliënten van huis 1 in Zwalm maakten een video om door te sturen naar hun familieleden om te laten zien hoe ze het stellen in deze periode. Laat de zon alvast in je hart!

30/03/2020

Rotary Club Brakel - Zwalmvallei schenkt 150 mondmaskers aan onze voorziening, waarvoor hartelijk dank! Samen komen we erdoor! 👍💪

Please reload

Coronavirus.jpg

055 33 96 96

  • White Facebook Icon

Vind ons op Facebook

Vind ons op Instagram