Algemene maatregelen Coronavirus
De Bolster

 

Beste ouder, familie, wettelijke vertegenwoordiger,

Zoals u bekend, is er wereldwijd sprake van een pandemie. Het coronavirus heeft verregaande invloed op onze organisatie en werking.

We ontvingen een aantal richtlijnen van de overheid. Met het crisisteam werden vervolgens een aantal maatregelen genomen.
We willen jullie hiervan op de hoogte brengen. Wetende dat de situatie van dag tot dag wijzigt, verwijzen we jullie tevens naar onze website www.vzwdebolster.be/corona. Daar zal de laatste informatie beschikbaar zijn. Voor bijkomende vragen kunt u ons steeds contacteren.

Op heden zijn er nog geen cliënten/medewerkers van De Bolster gekend die besmet zijn met het coronavirus. Eenmaal dit wel het geval is zullen bijkomende maatregelen genomen worden.

De onderstaande maatregelen zijn van tel tot na de paasvakantie (tot en met 19 april). We beseffen dat dit langer is dan wat de overheid zelf voorschrijft op heden. Mocht dit niet nodig blijken dan zullen we u hiervan op de hoogte brengen. Indien dit verlengt wordt ook.

Belangrijk uitgangspunt in de preventie is het beperken van het aantal contacten. Daarom worden volgende maatregelen genomen:

 

 • Er geldt een bezoekverbod voor alle cliënten die in De Bolster wonen.

 • Er worden geen externe activiteiten opgezet (zwemmen, uitstappen, kampen, …).

 • Kortopvang (logeren) wordt in de mate van het mogelijke vermeden. Dit geldt niet voor situaties waarbij de ondersteuning van de persoon met een beperking in het gedrang komt indien de kortopvang niet kan doorgaan.

 • Binnen de voorziening wordt de concentratie van grote groepen vermeden, evenals onnodige circulatie tussen cliënten van verschillende leefgroepen. Dat betekent dat leefgroepoverschrijdende activiteiten niet kunnen doorgaan. Dat betekent ook dat de werking van de voorziening maximaal wordt gecompartimenteerd per leefgroep, ook wat de dagbesteding betreft. Dit wil zeggen dat het gebruikelijke activiteitenschema, waarbij er personen van verschillende leefgroepen verspreid worden over verschillende ateliers, tijdelijk moet bijgestuurd worden. De planning hiervan gebeurt volgende week.

 • Transfers van de voorziening naar huis of omgekeerd moeten zoveel als mogelijk vermeden worden. Daarom is beslist dat voor de cliënten dagcentrum (die dagelijks naar huis gaan) de redenering gevolgd wordt zoals die voor scholen geldt. Dit houdt in dat zij thuis blijven, tenzij dit echt niet anders kan. In het laatste geval voorzien wij opvang (liefst voor een zo klein mogelijk aantal cliënten) in het arbeidscentrum te Gavere. Om het risico te beperken is beslist dat wij zelf niet instaan voor het vervoer.

 • Indien er toch sprake is van een transfert dan is afgesproken dat de cliënt overgedragen wordt aan het personeel aan de inkom. Het spreekt voor zich dat een cliënt die ziek is of koorts heeft (meer dan 37,5 °C) thuis moet blijven en de voorziening dus niet kan betreden.

 • Dagelijks wordt tweemaal de temperatuur genomen van elke cliënt en elke medewerker.

 • Indien een cliënt ziek is zal de huisarts verwittigd worden. De kans is groot dat de cliënt dan op zijn/haar kamer zal moeten verblijven. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

 • Alle niet dringende consultaties en behandelingen worden geannuleerd.

 • Alle niet dringende onderhoudswerken worden geannuleerd. Externe personen (firma’s, …) komen niet in contact met de cliënten. Zij moeten zich aan het onthaal melden en registreren.

 • Handhygiëne: regelmatig en voldoende lang wassen van de handen met water en zeep!!!

 • De poetsdienst zal extra hygiënische taken uitvoeren: ontsmetten van klinken, toilet, …

 • Allerlei evenementen en festiviteiten zijn geannuleerd (of worden verdaagd naar het najaar): vrijwilligersfeest, kaas- en breughel NAH, netwerkdag De Boskant, bezoekzondag april, paasvieringen, …. De organisatie van Special Olympics besliste om de editie van dit jaar te annuleren.

 

Ik besef dat deze informatie mogelijk wat problemen met zich mee kan brengen. De zeer uitzonderlijke toestand verplicht ons echter tot het nemen van een aantal drastische maatregelen. Bedankt alvast voor jullie begrip.


Bonte Geert
Algemeen directeur

ESS.jpg

05/07/2020

Onze’ woon-werk wielerploeg’ van De Bolster heeft hun eerste tussenstop bereikt. Klik hier om alles te weten te komen!

29/06/2020

Vanaf morgen vertrekken we allen met de fiets richting Benoni (Zuid-Afrika)!! Gedurende de periode tussen 1 juli 2020 en 30 oktober 2020 houden we de gereden fietskilometers van medewerkers (woon-werkverkeer) en cliënten (die naar hun werk fietsen) wekelijks bij. Wekelijks wordt een virtuele stop gehouden in de plaats waar we ons bevinden (rekening houdend met de gereden fietskilometers) om te proberen aan te komen in de stad Benoni te Zuid Afrika. Hierna keren we terug naar Oudenaarde.

Klik hier om alles op te volgen!

28/06/2020

Zoals jullie reeds hebben vernomen, zal het Zomerfeest in Zwalm dit jaar niet doorgaan wegens de corona-crisis. Gelukkig hebben Radio MFM en vzw De Bolster de handen in elkaar geslagen om het ‘Zomerfeest on Air’ te organiseren.


Onze medewerkers hebben de afgelopen tijd hun favoriete muzieknummers vanuit de groepen doorgegeven, en deze keuzes worden de rode draad voor het ‘Zomerfeest on Air’.


Radio MFM zal op zondag 5 juli een speciale uitzending verzorgen (vanaf 14u tot 18u) rond de favoriete Bolsternummers!! Enkele medewerkers en cliënten zullen eveneens live op de radio geïnterviewd worden. Meer info hier!

Please reload

Coronavirus.jpg

055 33 96 96

 • White Facebook Icon

Vind ons op Facebook

Vind ons op Instagram